KNIHOVNA
Doporučení
pro účast ve škole1) Všichni věřící v Ježíše Krista jsou bratři a sestry, všichni jsme si rovni.
2) Vždy respektuj názor druhého, ať je jakýkoli řečený kýmkoli.
3) Nezapomeň na učení z evangelia o očích a dřevech.
4) I jako žák pokládej otázky, ale nepřeháněj to.
5) I jako učitel buď žákem.
6) Nikdo z nás neví všechno, když nevíš odpověď, řekni "nevím". Však tě to nestaví níž.
7) Učí se z bible, úkoly jsou pomůcka.
8) Vždy: Co říká text. I když můžeme mluvit o některém biblickém tématu, text může mluvit o jiném.
               Co říká kontext.     - // -
               Co je aplikace. Jak jednali tehdy lidé.
               Co je princip. Hledání podstaty. Někdy je to těžší, déle to trvá…, ale je to potřebné a stojí to za to.
               Určení aplikace pro nás. Neaplikovat aplikaci, ale aplikovat princip.
               Co říkají o tomtéž jiná místa v bibli. Prohloubení tématu.
9) Křesťanství jednou větou:
    "Všichni jsme bastardi, ale Bůh nás stejně miluje; všichni jsme podivíni, ale Bůh nás přesto miluje."
    Hranice je "nebezpečná" v přijmutí i v zneužití.
10) Přítomnost Ducha svatého je nutností.


A jestli si přečtete tato slova......tak si na ně občas vzpomeňte - ve škole i v životě.