KNIHOVNA

Dopis člověku od Stvořitele

Ahoj...

Když ses probudil dnes ráno, díval jsem se na tebe a doufal jsem, že na mne promluvíš a řekneš mi byť jen pár slov, aby ses mě zeptal na názor, abys mi poděkoval za něco hezkého co se ti včera přihodilo, ale všiml jsem si, že jsi příliš zaměstnán hledáním vhodného oblečení, aby ses mohl vydat do práce.

Čekal jsem, ještě než jsi vybíhal z domu a domníval jsem se, že se snad na chvíli, alespoň v duchu zastavíš a řekneš mi: "Ahoj", ale tys měl fůru starostí. Proto jsem pro tebe rozzářil nebe, ozdobil je těmi nejkrásnějšími barvami a cestou jsem tě doprovázel zpěvem ptáků v naději, že se zaposloucháš..., ale ani sis toho nevšiml.

Pozoroval jsem tě s láskou, když jsi běžel do práce a trpělivě jsem na tebe čekal celý den. Jelikož jsi měl tolik věcí, které bylo třeba vyřešit, neměl jsem odvahu na tebe promluvit a čekal jsem dál...

Když ses vrátil, pochopil jsem, že jsi unavený a tak jsem ti poslal déšť, aby odplavil zbytky napětí a starostí. Myslel jsem, že ti tím udělám radost a že si pak na mne snáze vzpomeneš a zatím... naštval ses a na můj účet pronesl pár slov, které tě teď možná samotného mrzí. A já jsem tolik toužil, abychom si chvilku popovídali, vždyť do večera zbývalo ještě tolik času...

Když jsi zapnul televizi, věděl jsem, že se hned tak nedočkám a proto jsem se obrnil svatou trpělivostí, ale ani tehdy, ani večer, sis nevzpomněl...

Poznal jsem na tobě, že jsi unavený a toužíš po tichu a tak jsem zvolna zhasil den a zapálil svíčku. Bylo to krásné, ale ty jako bys neviděl. Jsem trpělivější, než si dokážeš představit. Chtěl bych tě naučit, abys i ty byl trpělivější k lidem kolem sebe. Miluji tě natolik, že čekám každý den, jestli si na mne náhodou nevzpomeneš...

Když ses ukládal ke spánku, byl jsi na konci sil, alespoň tak mi to připadalo. Popřál jsi rodině dobrou noc a okamžitě jsi usnul. Celou noc jsem tě provázel ve snech jemnou hudbou a představami, ale tobě nedošlo, že jsem pořád s tebou a pro tebe...

Zítra se znovu probudíš a já tu budu pro tebe a budu trpělivě čekat, že odpovíš na mou lásku tím, že na mne budeš mít chvíli.

Přeji ti dobrou noc a hezký den,
tvůj táta Bůh