knihovna - duchovní - škola

info     list Galatským     úkol sš     poznámky     diskuze     archív


LIST GALATSKÝM

Odkazy - některé je potřeba dohledat podle datumu 3Q 2017
sš úkoly text - zde
sš na FB - zde
sš komentáře video CASD - zde
sš komentáře na FAF - zde
sš diskuze na acos.tym - zde

List Galatským bylo důležité téma v CASD na GK v Minneapolis r. 1844 (např. - zde a zde), hlavně Ga 3,24 o jaký zákon se jedná - morální (desatero) nebo ceremoniální (obřadní). Nastal spor, který nebyl úplně vyřešen, to trvá dodnes a nejde, aby věrouka CASD tento problém vyřešila.

Je potřeba vědět:
- židé zákon nerozdělovali na mravní, obřadní,... měli jej jako jeden celek
- to co bylo dáno na Sínaji pomíjí, ale nezůstává prázdno, např. zákon v Ga 6,2
- je dobré se zabývat starou a novou smlouvou, např. 2 K 3,6-11

-------

Modře psané poznámky k úkolu sem budou dávány většinou v pátek k večeru.
Po víkendu budou přesunuty do archívu.
Pro aktualizaci zobrazení stránek používejte klávesu "F5".