KNIHOVNA
VEGETARIÁNSTVÍ
A KŘESŤANSTVÍ

1.
Diskuze o rozvodu:
Farizeové: Kdy je možný rozvod?
Ježíš: Odmítl rozvod.
"A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Mt 19,6)

2.
Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?" (Mt 19,7)
A co na to Ježíš?

3.
Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo." (Mt 19,8)
Důležitější je Boží záměr při stvoření.

4.
Princip původního plánu.
Rozvod = ústupek pro nedokonalého člověka v nedokonalém prostředí!
Křesťan má ale usilovat o naplnění původního Božího plánu = manželství.

5.
Původní Boží plán ve stravě?
Počátek - zpráva o stvoření člověka:
Ráj - žádná smrt, žádné maso mrtvých zvířat.

6.
Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm." (Gn 1,29)
Člověk byl stvořen jako vegetarián.

7.
Boží ústupek od původního plánu.
Po potopě – nedokonalé prostředí (nedostatek).
"Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm." (Gn 9,3)

8.
Konzumace masa v bibli a křesťanství.
Přístup k Bohu není podmíněn vegetariánstvím.
Boží láska je dost široká i pro masožravé.
Kdo chce, může prožívat Boží přítomnost.

9.
Konzumace masa tehdy a teď.
"Potrava průměrného Izraelce byla téměř výhradně rostlinná."
(Biblický slovník)
Konzumace masa – spíše výjimka.

10.
Strava pro dnešního křesťana?
Má jíst spoustu masa jako ostatní?
Maso, které poškozuje jeho tělo a duši?
Maso, které dnes znamená velké utrpení a smrt mnoha zvířat?
Maso, které přispívá k ničení životního prostředí?
Maso, které chudým bere jídlo, aby se nakrmil dobytek bohatých?

11.
Křesťanští vegetariáni.
Mnozí dali přednost původnímu plánu a rozhodli se pro vegetariánství.

12.
Shrnutí přednášky.
Výzva EW (1827-1915), křesťanské vegetariánky:

Není načase, aby všichni měli v úmyslu obejít se bez masité stravy? Jak mohou ti, kdo se snaží stát se čistými, oduševnělými a svatými lidmi, … nadále jíst něco, co má na člověka tak škodlivý vliv? Jak mohou připravovat o život Boží tvory, aby si mohli pochutnávat na jejich mase? Ať se raději vrátí ke zdravé a chutné stravě, která byla člověku dána na začátku.